Overdenking…

Keep looking around, there’s always something you have missed

IT Tools IT Support
IT Support

Vraagbaak
Iedereen werkt tegenwoordig met computers, dat is een feit. Maar heeft u ook de tijd gekregen om bijvoorbeeld de diverse software-pakketten te leren gebruiken? Heeft uw organisatie een eigen ICT-Helpdesk? Zeker in het MKB wordt de hulp vaak geboden via-via en ontbreekt het aan een structurele aanpak.

Hoe gaat u om met een probleem of vraag van een medewerker?
VSG biedt haar klanten tegen een vast bedrag per pc per maand de mogelijkheid om de vraagbaak te bellen. De gebruiker -geeft indien nodig- toestemming om de computer met het probleem te benaderen. Door tekst en uitleg te geven en de gebruiker te laten meekijken naar de oplossingswijze op het scherm, behoren de meeste problemen in korte tijd tot het verleden. Deze ‘on-site/off-site’ oplossing én training werkt erg goed; een gelijke probleemsituatie kan in het vervolg door de  gebruiker zelf worden opgelost.

Hoe zorgt u voor preventie als het gaat om IT?
VSG heeft diverse klanten die veranderd zijn van het ad-hoc brandjes blussen wanneer het nodig was, naar een preventief onderhoudsbeleid. De verschillen zijn duidelijk en er zijn voorbeelden genoeg om aan te tonen dat hierdoor de continuïteit in het arbeidsproces voordelen met zich mee brengt en frustraties laten afnemen.