Overdenking…

Wat het brein kan bedenken, kan ook worden bereikt.
Napoleon Hill

Over VSG Commander RI Over deze site
Over deze site

De site symboliseert de verschillende expertise gebieden van VSG. Zo is er geprobeerd om naast ICT ook de passie voor de luchtvaart te uiten. Binnen de luchtvaart zijn de processen namelijk tot in de puntjes gestructureerd, uitgedacht en is van iedere fout geleerd. Het dient als een inspiratiebron voor het functioneren in een organisatie. Er zit dan ook een betekenis achter alles. Zo zijn er elementen gebruikt van luchtvaartkaarten die richting geven. Zijn er bakens in aangebracht (de mijlpalen in projecten of doelen) om te kunnen vaststellen of je op koers ligt en vormen de wegen ertussen meest logische routes. Vanzelfsprekend zal de gezagvoerder bij turbulentie er alles aan doen om nog steeds zo veilig, snel en efficiënt mogelijk van A naar B te geraken.

De wisselende ‘overdenkingen’ zijn niet alleen soms humoristisch van aard, ze zijn vaak ook herkenbaar in de meest basale zaken die tijdens de dagelijkse werkzaamheden voorbij komen.

Het tonen van de landkaart geeft aan dat VSG zich zelf ook graag buiten gebaande grenzen begeeft. Door gebruik te maken van het internet, moderne communicatiemiddelen en hulp-op-afstand kunnen van overal ter wereld klanten worden geholpen.

VSG streeft naar continuïteit en probeert daardoor op haar manier ook een bijdrage te leveren aan de triple ‘P’ gedachte (People, Planet, Prosperity). Dit alles binnen het kader van een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo worden bijvoorbeeld lokale initiatieven op verschillende manieren gesponsord, draaien de VSG servers 100% CO2-neutraal en worden jonge buitenlandse ontwikkelaars in de IT middels een educatief programma, actief geholpen om zich te ontwikkelen om zo ook in hun eigen omgeving het verschil te kunnen maken.