Overdenking…

    Er is geen enkele reden om in vredestijd door een onweerswolk te vliegen…

    Algemene Voorwaarden
    Algemene Voorwaarden

    Hier kunt u de NLdigital Voorwaarden downloaden (gedeponeerd bij de KvK te Utrecht) welke VSG Commander RI hanteert per 1 mei 2022 en van toepassing zijn op alle offertes en (lopende danwel nieuwe) overeenkomsten. ( PDF-Formaat: 326 KB)

    Indien u wenst kunnen we u op eerste verzoek ook gratis een exemplaar per post toesturen.