Overdenking…

  If you pay peanuts, you buy monkeys…

  Algemene Voorwaarden
  Algemene Voorwaarden

  Hier kunt u de Algemene Voorwaarden van VSG Commander RI downloaden.
  ( PDF Formaat: 66 KB)

  16 maart 2013: Wettelijke wijziging aangaande betalingstermijn
  De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. Voorheen stond in de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn, per maart 2013 is dit gewijzigd. Standaard moet nu een debiteur de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die zijn afgesloten op of na 16 maart 2013. Betaalt de debiteur de factuur niet of te laat, dan kan er een standaardvergoeding voor incassokosten worden gevorderd. Er hoeft hiervoor geen aanmaning te worden gestuurd. Indien niets is afgesproken over de hoogte van de vergoeding, dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding bedraagt € 40 met daarnaast de wettelijke rente.